Wednesday, November 3, 2010

mari berdoa

Rasulullah s.a.w juga mengajar kita agar berdoa apabila hendak keluar daripada rumah , sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Anas Bin Malik r.a , doanya ialah : (HR Imam Abu Daud)


Terjemahanya: "Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya serta upaya kecuali dengan izin Allah"
.